O Toastmasters

Spájame odvážnych ľudí​

Spájanie

Nájsť podobne naladených ľudí, či nových priateľov býva niekedy ťažké. Klub Toastmasters je na to výborné miesto. A ešte lepšie ak si nový v cudzom meste hocikde na svete, kde je klub. Všetky kluby sa riadia rovnakými hodnotami. No naladenie ľudí je špecifické pre každý klub. Podobné sa priťahuje.

Odvaha

Odvaha prvý raz: Treba prekonať strach aj trému. Postaviť sa pred publikum. A rozprávať svoju tému, svoj pohľad.

Odvaha druhý raz: Dokázať prijať a uniesť spätnú väzbu bez zlého pocitu, či pocitu krivdy a zapracovať ju.

Toto sa opakuje znova a znova. A stále v lepšej a lepšej kvalite, lebo schopnosti človeka rastú a strach ubúda.

Slovenskí Toastmasters v číslach

12

rokov na Slovensku

400+

Doterajších členov

500+

Stretnutí klubu

Čo dal klub Toastmasters našim členom

Toastmasters mi dal ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť. Pocit, že som pre niečo užitočný a práca na mojich zručnostiach má zmysel. Spätnú väzbu - takú vranu na pleci, ktorá ma nenápadne upozorní na moje chyby. A poznanie, že gesto a správne zvolené slová môžu komunikovať ďaleko do budúcnosti.
Erik Rédli
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi v prvom rade pomohol zbaviť sa môjho najväčšieho strachu a ten premenil na, dalo by sa povedať na vášeň. Zamilovala som si rečnenie, veľmi ma to baví a vďaka Toastmasters sa mám neustále kam posúvať. Okrem toho mi priniesol kopu priateľov a spoznala som skvelých a inšpiratívnych ľudi.
Mária Kóczová
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi dal skvelú komunitu ľudí a osobnostný rast.
Emanuel Boháč
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters ma naučilo čeliť vlastnému strachu z vystupovania na verejnosti a prekonať ho, nebáť sa robiť chyby. Naučila som sa prijímať spätnú väzbu a aplikovať odporúčania.
Veronika Daneková
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi dal priateľov, ktorí ma podporujú. Priestor na to, vyskúšať si veci v prostredí, kde sa cítim bezpečne a nemám obavu zo zlyhania. Potvrdenie, že každý človek má čo povedať napriek tomu, že si to on sám nemyslí…
Peter Šándor
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi dal miesto, kde môžem pracovať na svojich rečníckych zručnostiach. Miesto bezpečné, pozitívne a priateľské. Miesto plné ľudí ochotných pomôcť a podporiť. Som rád, že organizácia Toastmasters existuje.
Daniel Schmidt
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi dal možnosť pracovať na svojich silných stránkach a ukázal mi, že aj tam nájdem veľa skrytých strachov a pre zlepšenie v nich (moje silné stránky - talenty) musím von z komfortnej zóny.
Ľuboš Bahorec
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi iný, často lepši pohľad na seba samého, zároveň však kritickejší pohľad na seba, teda, že mi zrazil hrebienok. Dal mi aj vedomie, že ľudia nefungujú tak ako ja chcem a musím sa s tým naučiť žiť.
Martin Pagáč
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi dal priateľov - skupinu ľudí, s ktorými sa dá komunikovať na rovnakej vlnovej dĺžke, nástroje, ktoré mi pomohli výrazne znížiť stres a strach z rozprávania na verejnosti, vagóny inšpirácie a kýble motivácie, vyššiu dávku sebadisciplíny, akcieschopnosť, motiváciu prejsť od snívania ku konkrétnym činom, možnosť zdieľať vlastné názory, postrehy, skúsenosti, vedomosti, možnosť rozširovať si obzory, vzdelávať sa, pracovať na sebe – a to pravidelne.
Zuzana Šuplatová
Člen klubu Slovenskí Toastmasters
Toastmasters mi dal v prvom rade sebadôveru vo verejnom prejave. V druhom rade mi Toastmasters dalo priateľov s ktorými sa môžeme navzájom podporovať a rásť. V treťom rade mi dal Toastmasters nový pohľad na riadenie a motivovanie ľudí. Riadenie ľudí cez štruktúru klubu a motivovanie prostredníctvom môjho prejavu.
Martin Seják
Člen klubu Slovenskí Toastmasters